Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht

Is er een geschil tussen aandeelhouders onderling of tussen de aandeelhouders en het bestuur, wilt u een overname doen of heeft u behoefte aan juridisch advies over de onderneming, wij adviseren u graag. 

Los van de zakelijke kant, komen bij geschillen en ontvlechtingen vaak veel emoties los. Wij hebben ruime ervaring om weliswaar oog te hebben voor die emoties, maar deze niet de zakelijke kant van de zaak te laten beïnvloeden. 

We zoeken altijd naar de voor u best passende oplossing, bouwen een dossier zorgvuldig en krachtig op, analyseren elke kant van de zaak, hebben oog voor de details, en bepalen de juiste (strategische) stappen. Hierbij stellen alles in het werk om er ‘in goed overleg’ uit te komen, maar we durven ook scherp aan de wind te varen als dat moet. Procederen is daarbij zeker een optie. 

Bij overnames regelen we niet alleen het ondernemings- en arbeidsrechterlijke aspect, we hebben in ons netwerk ook de specialisten om een grondige due diligence op andere rechtsgebieden te doen.

Op het gebied van ondernemingsrecht kunt u ons benaderen voor:

  • het opstellen en beoordelen van contracten binnen ondernemingsrecht en handelsrecht, zoals bijvoorbeeld distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten;
  • advies op het gebied van vennootschapsrecht / corporate governance, waaronder het opstellen en beoordelen van aandeelhoudersovereenkomsten
  • advies op het gebied van alle rechtsvormen, zoals eenmanszaak, VoF, CV, maatschap, BV, NV, joint-ventures en andere samenwerkingsvormen;
  • geschillen tussen aandeelhouders, vennoten, bestuurders;
  • advies bij herstructurering, fusies en overnames;
  • advies inzake aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en aandeelhouders;
  • advies tijdens een overnametraject, management buy-out en controlled auction. Van de letter of intent en de koopovereenkomst tot begeleiding bij de levering door de notaris;
  • opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden;
  • due diligence onderzoek, zowel digitaal als fysiek;
  • incassoprocedures
Contact