Procesrecht

Procesrecht

Wanneer je als advocaat niet van procederen houdt, dan probeer je geschillen en conflicten altijd in goed overleg op te lossen. Een goed streven. Ook wij zullen altijd eerst die weg verkennen en bewandelen. Maar soms doe je je cliënt te kort door niet te procederen, soms vraagt een zaak om een gang naar de rechter, of leiden de onderhandelingen daar naartoe. Dan is het goed om te weten dat wij procederen zeker niet uit de weg gaan. Sterker: wij procederen veel en met succes. 

De reden: we blijven altijd zakelijk, we bouwen een dossier zorgvuldig en krachtig op, analyseren elke kant van de zaak, hebben oog voor de details, bepalen de juiste (strategische) stappen, formuleren ons verhaal scherp en staan zo sterk in de rechtszaal. En natuurlijk: we blijven altijd menselijk.

Dat we het speelveld van juridische procedures goed kennen, komt uiteraard ook van pas tijdens onderhandelingen om een procedure te voorkomen. 

Contact